Tìm x , biết x+5/4=x/-13 Mn giúp mik với

Question

Tìm x , biết
x+5/4=x/-13
Mn giúp mik với

in progress 0
Nick 4 years 2020-10-13T08:01:38+00:00 1 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T08:02:50+00:00

  `x+5/4=x/(-13)`

  `⇒(x+5/4)(-13)=x`

  `⇒-13x-65/4=x`

  `⇒14x=-65/4`

  `⇒x=65/56`

  Vậy `x=65/56`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )