Tìm x , biết 3x-21/9=-9/7-x Mn giúp mik với mik sắp đi học r

Question

Tìm x , biết
3x-21/9=-9/7-x
Mn giúp mik với mik sắp đi học r

in progress 0
Ladonna 4 years 2020-10-13T07:40:41+00:00 2 Answers 164 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T07:42:19+00:00

  ⇔3x-21/9 -( -9/7-x)=0

  ⇔3x+x-21/9+9/7=0

  ⇔4x -22/21=0

  ⇒x=22/21:4=11/42

   

  0
  2020-10-13T07:42:30+00:00

  Tìm x:

  3x – $\frac{21}{9}$ = $\frac{9}{7}$ – x

  3x + x                    = $\frac{-9}{7}$ + $\frac{21}{9}$

          4x                  = $\frac{-81}{63}$ + $\frac{147}{63}$

          4x                   = $\frac{66}{63}$

            x                   = $\frac{66}{63}$ : 4

            x                   = $\frac{66}{63}$ × $\frac{1}{4}$

            x                    = $\frac{66}{252}$ = $\frac{11}{42}$

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )