Tìm x ; biết : $2^{x}$ = $\frac{15}{2}$ 

Question

Tìm x ; biết :
$2^{x}$ = $\frac{15}{2}$ 

in progress 0
Nick 4 years 2020-11-06T00:21:54+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T00:23:06+00:00

  Đáp án: x ∈ ∅

   

  Giải thích các bước giải:

  $2^{x}$ = $\frac{15}{2}$

  → $2^{x}$ = 7,5

  Vì $2^{x}$ khác 7,5 ( với mọi x )

  → x ∈ ∅

  0
  2020-11-06T00:23:53+00:00

  Bạn tham khảo :

  $2^x = \dfrac{15}{2}$

  ⇒ $2^x =15:2 = 7,5$

  ⇒ $x ∈∅$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )