Tìm a1,a2,a3,…,a9 biết a1-1/9 = a2-2/8 = a3-3/7=…= a9-9/1 và a1+a2+…+a9=90

Question

Tìm a1,a2,a3,…,a9
biết a1-1/9 = a2-2/8 = a3-3/7=…= a9-9/1 và a1+a2+…+a9=90

in progress 0
Phúc Điền 3 years 2021-05-23T05:00:02+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T05:01:04+00:00

  Áp dụng tích chất của dãy tỉ số bằng nhau :

  $\frac{a1-1}{9}$=$\frac{a2-2}{8}$=$\frac{a3-3}{7}$=…=$\frac{a9-9}{1}$=$\frac{a1+a2+a3+…+a9+(-45)}{9+8+7+…+1}$=$\frac{45}{45}$ = 1

  ⇒ a1-1=9                        ⇒ a1=10

      a2-2=8                            a2=10

      a3-3=7                    ⇔    a3=10    

      …                                      …

      a9-9=1                            a4=10

  Do đó a1=a2=a3=…=a9=10.

  GOOK LUCK FOR YOU!

  CHO MINH CTLHN NHA.

  0
  2021-05-23T05:01:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `(a_1-1)/9 = (a_2-2)/8 =…..=(a_9-9)/1`

  `= ((a_1-1)+(a_2-2)+……+(a_9-9))/(9+8+….+1)`

  `=((a_1+a_2 +…..+a_9)-(1+2+….+9))/45`

  `=(90-45)/45` (Vì `a_1+a_2+….+a_9=90)`

  `=1`

  `=>(a_1-1)/9=1 =>a_1=10`

   `(a_2-2)/8=1 =>a_2=10`

  `……`

  `(a_9-9)/1=1=>a_9=10`

  Vậy `a_1=a_2=…=a_9=10.`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )