tìm a và b biết : a – b = 1/2 và b/a = 1/2

Question

tìm a và b biết : a – b = 1/2 và b/a = 1/2

in progress 0
Amity 4 years 2020-11-05T19:08:40+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T19:09:48+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `b/a=1/b`

  `⇒a/2=b/1`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

  `a/2=b/1=a−b/2−1=1/2`

  `a/2=1/2⇒a=1`

  `b/1=1/2⇒b=1/2`

  Vậy `a=1` và `b=1/2`

  0
  2020-11-05T19:10:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `b/a = 1/2`

  `=>a/2=b/1`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

  `a/2=b/1=(a-b)/(2-1)=1/2`

  `a/2=1/2=>a=1`

  `b/1=1/2=>b=1/2`

  Vậy `a=1` và `b=1/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )