tìm x a,(x + 74) – 318= 200 b,3636 : (12x – 91) = 36 c,(x : 23 + 54) x 67 = 8911 d,2x + 225 + 3x = 1000 e,(x + 1) + (x + 2) + …. + (x + 99) = 90387

Question

tìm x
a,(x + 74) – 318= 200
b,3636 : (12x – 91) = 36
c,(x : 23 + 54) x 67 = 8911
d,2x + 225 + 3x = 1000
e,(x + 1) + (x + 2) + …. + (x + 99) = 90387
mn giúp em vs ạ

in progress 0
Sapo 4 years 2020-11-16T14:34:38+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T14:36:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tim-a-74-318-200-b-3636-12-91-36-c-23-54-67-8911-d-2-225-3-1000-e-1-2-99-90387

  0
  2020-11-16T14:36:03+00:00

  Đáp án:

  a, (x + 74) – 318= 200

  ⇒      x + 74      =518

  ⇒         x            =444

   Vậy x=444

  b, 3636 : (12x – 91) = 36

  ⇒          12x – 91     =101

  ⇒              12x         =192

  ⇒                       x    =16

   Vậy x=16

  c, (x : 23 + 54) x 67 = 8911

  ⇒      x : 23 + 54      =133

  ⇒               x : 23      =79

  ⇒          x                   =1817

   Vậy x=1817

  d, 2x + 225 + 3x = 1000

  ⇒            5x         =775

  ⇒              x         =155

   Vậy x=155

  e, (x + 1) + (x + 2) + …. + (x + 99) = 90387

   Ta thấy vế trái có số lượng x là:

          (99-1):1+1=99

  Vế trái ⇔ 99x+(1+2+…+99)=90387

   Xét 1+2+…+99:

   Dãy số trên có số lượng số hạng là:

                     (99-1):1+1=99(số hạng)

   Tổng của dãy số trên là:

                     (99+1).99 /2=4950

   Vế trái ⇔ 99x+4950=90387

  ⇒                 99x       =85437

  ⇒                         x   = 863

   Vậy x=863

  XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )