Tìm x a)2x – 7(mũ2)=5(mũ 2) x 4 chứng tỏ A= n(mũ 2) -1 chia hết cho 3 (với nguyên tố > 3 )

Question

Tìm x
a)2x – 7(mũ2)=5(mũ 2) x 4
chứng tỏ
A= n(mũ 2) -1 chia hết cho 3 (với nguyên tố > 3 )

0
Doris 4 years 2020-10-29T00:05:52+00:00 0 Answers 26 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )