Tìm 30 cặp từ thường bị nhầm lẫn vì có âm gần giống nhau

Question

Tìm 30 cặp từ thường bị nhầm lẫn vì có âm gần giống nhau

in progress 0
Diễm Thu 3 years 2021-07-29T16:40:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T16:41:41+00:00

  cảm ơn và cám ơn

  xúc tích và súc tích

  sáng lạng và xán lạn

  nức nẻ và nứt nẻ

  xần xùi và Sần sùi

   xuất xắc và xuất sắc

  tham quan và thăm quan

  hàng ngày và hằng ngày

  tốt nghiệt và tốt nghiệp

  chia sẻ và chia xẻ

  xúc xắc và súc sắc

   lan man và lan mang

  huyên thiên và luyên thuyên

  chân đoán và chuẩn đoán

  bắt chiếc và bắt chước

   

  0
  2021-07-29T16:42:04+00:00

  1. Chia sẻ hay chia xẻ

  2. Giả thuyết hay giả thiết

  3. Độc giả hay đọc giả

  4. Chín mùi hay chín muồi

  5. Tựu chung hay tựu trung

  6. Nhậm chức hay nhận chức

  7. Chẩn đoán hay chuẩn đoán

  8. Tham quan hay thăm quan

  9. Sát nhập hay sáp nhập

  mình chỉ tìm đc nhiêu đây thôi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )