Tìm 20 câu tục ngữ về Hà Nội ( con người, lễ hội,… )

Question

Tìm 20 câu tục ngữ về Hà Nội ( con người, lễ hội,… )

in progress 0
Thiên Di 2 months 2021-07-21T10:14:06+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:15:22+00:00

  – Các câu tục ngữ về Hà Nội là :

    +    Thứ nhất Hội Gióng, Hội Dâu

  Thứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui bằng.

    +    Thứ nhất là Hội Cổ Loa

  Thứ nhì Hội Gióng, thứ ba Hội Chèm.

   +    Ai ơi mồng chín tháng tư

  Không đi hội Gióng cũng hư mất đời.

   +    Tháng giêng giỗ Thánh Sóc Sơn

  Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về.

    +    Bỏ con bỏ cháu, không bỏ mồng sáu tháng giêng.

  Mồng sáu tháng giêng là ngày hội Cổ Loa, hội đền Sóc.

   + Cha đánh mẹ treo cũng không bỏ chùa Keo ngày rằm.

  + Mỗi năm vào dịp xuân sang

  Em về Triều Khúc xem làng hội xuân…

  + Nhớ ngày hăm ba tháng ba

  Dân Trại ta vượt Nhị Hà thăm quê…Là hội làng Lệ Mật.

   +    Lạy trời cho cả gió lên

  Cho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành.

  +    Nhong nhong ngựa ông đã về

  Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn.

     +  Đống Đa ghi để lại đây

  Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am.

   +    Long thành bao quản nắng mưa

  Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây…

   +    Trời cao biển rộng đất dày

  Núi Nùng, sông Nhị, chốn này làm ghi.

   +    Ông quan ở huyện Thanh Trì

  Miếng mỡ thì lấy, miệng bì thì chê.

   +    Cha đời lính Tẩy, lính Tây

  Hễ trông thấy gái giở ngay xì xồ…

  +     Đốc Hà áo gấm, áo hoa

  Mẹ tôi váy đụp đã ba, bốn tầng…

   +  Trèo lên cây gạo cao gao

  Lệ cheo làng Nhói độ bao nhiêu tiền?

   + Cheo thời có bẩy quan hai

  Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ.

      Thôi thôi tôi giã om cô

   Tiền cheo cũng nặng trăm vồ cũng đau!

   + Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

  Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An.

    + Chẳng thơm cũng thể hoa mai

  Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh.

   + Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

  Chẳng thanh lịch cũng là người Thủ đô.

    +  Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng

  Thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )