tìm 2 số biết tổng gấp 7 lần hiệu của chúng và 4/7 tổng hơn hiệu là 24

Question

tìm 2 số biết tổng gấp 7 lần hiệu của chúng và 4/7 tổng hơn hiệu là 24

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-14T04:44:24+00:00 2 Answers 116 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T04:45:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số bé là : 24:(6-1)=4,8

  Số lớn là : 24+4,8= 28,8

                        Đ/S : số lớn :28,8

                                  số bé : 4,8

  0
  2020-10-14T04:46:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số bé là :

  24:(6-1)=4,8

  Số lớn là :

  24+4,8= 28,8

  Đ/S : số lớn :28,8

           số bé : 4,8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )