Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

Question

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
thuc-hien-phep-tinh-tinh-nhanh-neu-co-the

in progress 0
Hưng Khoa 3 years 2021-05-03T15:07:58+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-03T15:09:37+00:00

  `(-7)/9*4/11+(-7)/9*7/11+5 7/9`

  `=(-7)/9(4/11+7/11)+5 7/9`

  `=(-7)/9*1+5 7/9`

  `=(-7)/9+ 5 7/9`

  `=((-7)/9+7/9)+5`

  `=0+5`

  `=5`

   

  0
  2021-05-03T15:09:40+00:00

  Đáp án:

   -7/9 . (4+/11+7/11)+52/9

  -7/9.1+52/9

  -7/9+52/9

  45/9=5

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )