Thực hiện phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Hãy xá

Question

Thực hiện phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Hãy xác định:
– Số loại kiểu gen đời F1
– Số loại kiểu hình đời F1
– Tỉ lệ kiểu gen AaBBDDee ở F1
– Tỉ lệ kiểu hình khác với bố mẹ ở F1
– Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời F1
– Tỉ lệ đời con F1 mang 3 cặp gen dị hợp và 1 cặp gen đồng hợp trội

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-11-01T00:51:50+00:00 2 Answers 1361 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T00:53:45+00:00

  – Số loại kiểu gen đời F1: 3 x 3 x 3 x 3 = 81

  – Số loại kiểu hình đời F1: 2 x 2 x 2 x 2 = 16

  – Tỉ lệ kiểu gen AaBBDDee ở F1: 1/2 x 1/4 x 1/4 x 1/4 = 1/128

  – Tỉ lệ kiểu hình khác với bố mẹ ở F1: 16 – 1 = 15

  – Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời F1: 3/4 x 3/4 x 3/4 x 1/4 x 4C3 = 27/64

  – Tỉ lệ đời con F1 mang 3 cặp gen dị hợp và 1 cặp gen đồng hợp trội: 1/4 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 4C3 = 1/8

  0
  2020-11-01T00:53:58+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo aabbddee x aabbddee các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )