-Thống kê 5 câu phân loại theo mục đích nói gồm đặc điểm và chức năng của mỗi câu.

Question

-Thống kê 5 câu phân loại theo mục đích nói gồm đặc điểm và chức năng của mỗi câu.

in progress 0
Maris 3 years 2021-06-16T05:01:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-16T05:02:38+00:00

  1. Câu trần thuật .

  – Đặc điểm : Thường kết thúc bằng dấu chấm là chủ yếu , đôi khi bằng dấu chấm lửng,…

  – Chức năng : Kể , tả , thông báo , liệt kê ,….

  2. Câu cản thán :

  – Đặc điểm: Có thán từ và kết thúc bằng dấu chấm than.

  – Chức năng : Bộc lộ cảm xúc , tâm tình .

  3. Câu nghi vấn :

  – Đặc điểm : Có từ nghi vấn và kết thúc bằng dấu chấm hỏi .

  – Chức năng : Dùng để hỏi , nghi vấn thắc mắc .

  4. Câu cầu khiến :

  – Đặc điểm : Có từ dùng để cầu khiến hoặc ra lệnh , yêu cầu . Kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm.

  – Chức năng : Yêu cầu , ra lệnh , nhờ vả ai đó một chuyện gì đó .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )