thơ về không gian nha

Question

thơ về không gian nha

in progress 0
RobertKer 2 tháng 2021-04-18T07:07:22+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

 1. @Meoss_

    Em này chẳng sợ gian nan

  Hãy tìm khám phá, không gian bên ngoài

    Bên ngoài vũ trụ bao la

  Chứ em đừng chỉ ở nhà hoài thôi

 2. Bài 1

                                                        Hôm qua, em là không gian

                                                  Hôm nay , em đã làm chủ thời gian. 

  Bài 2

                                                       Thời gian , thấm thoát thoi đưa

                                                  Chủ quan thì đã làm lên chuyện buồn.

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )