Thêm từ ngữ để câu văn sau trở thành câu ghép và viết lại câu ghép đó. Mưa thu trải dài trên cánh đồng, rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lá

Question

Thêm từ ngữ để câu văn sau trở thành câu ghép và viết lại câu ghép đó.
Mưa thu trải dài trên cánh đồng, rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lánh.
Viết lại và thêm từ ah

in progress 0
3 years 2021-06-14T20:33:04+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T20:34:43+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải :

   Mưa thu trải dài trên cánh đồng , mưa rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lánh .

        xin hay nhất

  0
  2021-06-14T20:34:46+00:00

  Mưa thu trải dài trên cánh đồng , và nó rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lánh.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )