thể thơ , PTBĐ , nội dung , nghệ thuật váy nghĩa của VB Phò giá về kinh

Question

thể thơ , PTBĐ , nội dung , nghệ thuật váy nghĩa của VB Phò giá về kinh

in progress 0
RuslanHeatt 3 years 2021-09-01T00:50:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T00:51:38+00:00

  1. Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật

  2. Bố cục (2 phần)

  – Phần 1 (hai câu thơ đầu): Sự chiến thắng hào hùng của quân ta

  – Phần 2 (hai câu còn lại): Khát vọng muôn đời thái bình, độc lập

  3. Nội dung

  – Thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình, thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần

  – Thể hiện khí phách kiên cường, ý chí chống giặc ngoại xâm của dân tộc

  4. Nghệ thuật

  – Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cô đọng, hàm súc

  – Giọng điệu sảng khoái, hân hoan, tự hào

  0
  2021-09-01T00:51:54+00:00

  * Thể thơ : Ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật 

  *Phương thức biểu đạt : Biểu cảm 

  *Nội dung : +Thể hiện khí thế chiến thắng ngoại xâm của dân tộc ta ở thời nhà Trần.

  + Khát vọng về đất nước thái bình , thịnh trị 

  +Sự sáng suốt của các vị tướng , người cầm quân đánh giặc, lo việc lớn.

  *Nghệ thuật :+ Với giọng điệu sảng khoái , hân hoan , tự hào .

  + Hình thức diễn đạt cô đúc , ngắn gọn , xúc tích , cô đúc dồn nén cảm xúc vào trong ý tưởng.

  +Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt có hàm xúc , sự cô đọng.

  * Ý nghĩa : Thể hiện hào khí chiến thắng và khát khao về một đất nước thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời nhà Trần

  Học tốt ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )