The number 6458 rounded to the nearest thousand

Question

The number 6458 rounded to the nearest thousand

in progress 0
Yến Oanh 3 weeks 2021-08-26T18:18:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T18:19:34+00:00

  Answer:

  6500

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-08-26T18:20:02+00:00

  Answer:

  6000

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )