tHẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ ? đặc điểm của đại từ ? VD

Question

tHẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ ? đặc điểm của đại từ ? VD

in progress 0
MichaelMet 5 months 2021-08-23T11:17:26+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T11:19:17+00:00

  Đại từ là các từ ngữ được dùng để xưng hô hay dùng để thay thế các danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu, với mục đích tránh lặp lại các từ ngữ nhiều lần.

  VD: 

  Đại từ để trỏ người sự vật:  đã về chưa ?

  Đại từ để trỏ số lượng: Chúng ta nên làm việc nghiêm túc.

  Đại từ để hỏi số lượng: Có bao nhiêu sinh viên tham gia đại hội ?

  Đại từ để hỏi hoạt động tính chất sự việc: Diễn biến câu chuyện ra sao ?

  cho mik ctlhn nha

  0
  2021-08-23T11:19:19+00:00

  Đại từ là các từ ngữ được dùng để xưng hô hay dùng để thay thế các danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu, với mục đích tránh lặp lại các từ ngữ nhiều lần.

  Phân loại:

  Đại từ nhân xưng (dùng để xưng hô), dùng chỉ ngôi, đại diện hay thay thế cho danh từ. Gồm có 3 ngôi:

  + Trong ngôi thứ nhất (chỉ người nói): tôi, ta, tớ, chúng tôi, chúng ta,…

  + Trong ngôi thứ hai (chỉ người nghe): cậu, các cậu, …

  + Trong ngôi thứ ba (chỉ người không có trong giao tiếp nhưng được nhắc đến trong giao tiếp): họ, hắn, bọn nó, chúng nó,…

   Đại từ sử dụng với mục đích hỏi (nghi vấn). 

  Đại từ thay thế các từ khác nhằm tránh việc lặp từ hoặc không muốn đề cập trực tiếp.

  Vd: Chúng ta nên làm việc thôi!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )