Thành ngữ “Lợi bất cập hại” có bao nhiêu cặp từ trái nghĩa?

Question

Thành ngữ “Lợi bất cập hại” có bao nhiêu cặp từ trái nghĩa?

in progress 0
Ngọc Hoa 6 months 2021-07-24T11:24:38+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T11:26:06+00:00

  Khang Minhưn

  Cặp từ trái nghĩa trong thành ngữ”Lợi bất cập hại” là

  +Lợi><hại

  `to` Có một cặp từ trái nghĩa

  0
  2021-07-24T11:26:26+00:00

  Có 1 cặp từ trái nghĩa: Lợi – hại.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )