Tháng 11 vừa qua, có ngày Black Friday phần lớn các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Mẹ bạn An có dẫn An đến một trung tâm thương

Question

Tháng 11 vừa qua, có ngày Black Friday phần lớn các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Mẹ bạn An có dẫn An đến một trung tâm thương mại để mau một đôi giày. Biết đôi giày đang khuyến mãi giảm giá 40%, mẹ An có thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm nữa, do đó mẹ An chỉ phải trả 684.000 cho đôi giày. Hỏi giá bán ban đầu của đôi giày nếu không khuyến mãi là bao nhiêu

in progress 0
Cherry 4 years 2020-11-16T15:28:11+00:00 2 Answers 116 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T15:29:26+00:00

   Tổng cộng mẹ An khi mua được giảm giá là:

      40% + 5% =  45%

  Tỉ số phần trăm của 684.000 đồng là :

  100% – 45% = 55%

  Giá ban đầu của đôi giày là :

     (684.000 : 100) x 45 + 684.000 = 1.091.800 ( đồng )

          Đáp số : 1.091.800 đồng

  Học tốt =)))

  RI SƠóc

  0
  2020-11-16T15:29:56+00:00

  Khi giảm giá lần thứ 1 thì đôi giày còn:

         100% – 40% = 60%(giá ban đầu)

  Nếu giảm thêm 5% giá đã giảm nữa thì 684 000 đồng ứng với:

         60% : 100 . (100 – 5) = 57%(giá ban đầu)

  Giá bán ban đầu của đôi giày là:

         684 000 : 57 . 100 = 1 200 000(đồng)

                                          Đáp số: 1 200 000 đồng

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )