Tất cả các nghiệm của phương trình sin2x – 1/căn2.cosx – 1 =0

Question

Tất cả các nghiệm của phương trình sin2x – 1/căn2.cosx – 1 =0

in progress 0
Dulcie 4 years 2020-11-23T00:08:38+00:00 2 Answers 3964 views 1

Answers ( )

  -3
  2020-11-23T00:10:02+00:00

  Bạn xem hình

  tat-ca-cac-nghiem-cua-phuong-trinh-sin2-1-can2-cos-1-0

  -4
  2020-11-23T00:10:22+00:00

  `ĐK: x ne ±(π)/4 + k2π`

  `PT`

  `<=> sin 2x – 1 = 0`

  `<=> sin 2x = sin (π/2)`

  `<=> 2x = π/2 + k2π`

  `<=> x = π/4 + kπ`

  Kết hợp nghiệm

  `=> x = (5π)/4 + k2π` `(k ∈ ZZ)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )