Task 1 : Đặt câu hỏi và tar lời : 1. What about having a picnic on Sunday ? Let’s ………………………………………………….

Question

Task 1 : Đặt câu hỏi và tar lời :
1. What about having a picnic on Sunday ?
Let’s …………………………………………………..
2. how about taking some photos ?
Why don’t we ………………………………………..?
3.Let’s have some cold drinks.
How about …………………………………………?
4. Why don’t we go to the post office?
What about …………………………………?
5.Your hair is long .
You…………….?
6.That boy’s legs are strong.
That boy ………………
7.That child’s eyes are lovely.
That child……………………………….
8.Their house is old.
They …………………………..
9. Her school bag new
She……….
Các bạn giúp mình với nha , mình cảm ơn . Các bạn ko cần chép lại đề bài đâu . tar lời luôn và ghi số câu và nhé

in progress 0
Kim Cúc 3 years 2021-04-06T05:04:36+00:00 3 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-06T05:06:28+00:00

  1. have a picnic on Sunday

  2. take some photos

  3. having some cold drinks

  4. going to the post office

  5. have long hair, don’t you?

  6. has strong legs

  7. has lovely eyes

  8. have an old house

  9. has a new school bag

  0
  2021-04-06T05:06:31+00:00

  1. Let’s have a picnic on Sunday.

  2. Why don’t we take some photo?

  3. How about some cold drinks?

  4. What about going to the post office?

  5, 6, 7 Mk ko bt, hình như đề bài sai

  8. They have an old house

  9. She has a new bag

  Chúc bn học tốt nha

  0
  2021-04-06T05:06:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo picnic là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )