tam giác ABC cân tại A, M là điểm bất kì nằm giữa hai điểm A và B . Trên tia đối của tia CA lấy N sao cho CN=BM .Vẽ ME và NF lần lượt vuông góc với đư

Question

tam giác ABC cân tại A, M là điểm bất kì nằm giữa hai điểm A và B . Trên tia đối của tia CA lấy N sao cho CN=BM .Vẽ ME và NF lần lượt vuông góc với đường thẳng BC. Gọi I là giao điểm của MN và BC.
a, Chứng minh rằng IE=IF
b, Trên cạnh AC lấy D sao cho CD=CN. Chứng minh BMDC là hình thang cân .

Bài 2: Cho hình thang ABCD có góc A=góc D=90 độ. AB=AD=3 cm, CD=6 cm. Tính các góc còn lại của hình thang.

0
Edana Edana 4 years 2020-10-25T13:18:10+00:00 0 Answers 166 views 1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )