Tại sao trong bài Sông núi nước Nam lại dùng “Nam đế cư” mà không phải ” Nam vương cư”. Nhanh mik cần gấp

Question

Tại sao trong bài Sông núi nước Nam lại dùng “Nam đế cư” mà không phải ” Nam vương cư”. Nhanh mik cần gấp

in progress 0
Nick 1 year 2021-09-03T16:47:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:48:48+00:00

  Dịch như thế vì các người dịch đã quên rằng từ  ” vua ” của chữ quốc ngữ lại bao hàm hai từ Hán là ” Đế ” và ” Vương ” .Tuy cùng có hàm nghĩa là vua nhưng hai loai vua này có địa vị rất xa

  0
  2021-09-03T16:49:09+00:00

  Vì thời phong kiến, Trung Quốc tự coi vua nước mình là “Thiên tử”, còn vua các nước khác chỉ được phép xưng “vương”. Gọi “Nam đế cư” chứ không gọi “Nam vương cư” để khẳng định: Nước Nam cũng có vua để khẳng định chủ quyền, không thua kém gì Trung Quốc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )