Tại sao nói thời Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến trung quốc

Question

Tại sao nói thời Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến trung quốc

in progress 0
Thành Công 3 years 2021-01-21T06:06:17+00:00 3 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-21T06:08:08+00:00

  Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao :

  * Kinh tế phát triển toàn diện:

  +   Thực hiện chế độ quân điền, nông  dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.

  +    Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….

  +     Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.

  * Chính trị : bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương;  cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương  mở khoa thi chọn người ra làm quan.

  * Tiếp tục chính sách xâm lược:  chiếm Nội  Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục.

  => Nhà Đường  trở thành một  đế quốc phong kiến phát triển nhất.

  0
  2021-01-21T06:08:09+00:00

  Bởi những lí do sau:
  1. Về chính trị:
  – Chế độ quân chủ chuyên chế đạt đến đỉnh cao. Vua thông qua 2 biện pháp: Cắt cử quan lại đi trấn giữ các địa phương và mở khoa thi cử để tuyển chọn quan lại => tạo ra chính quyền phong kiến quan liêu. Bộ máy nhà nước được kiện toàn
  – Đối ngoại: Vua mở các cuộc chiến tranh đi xâm lăng, mở rộng lãnh thổ. Đây là thời kì mà lãnh thổ Trung Quốc được bành trướng nhất

  2. Về kinh tế:
  – Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện 1 chính sách mới rất tiến bộ: chính sách quân điền ( lấy ruộng chia cho nhân dân)
  – Thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng đồng thời được phát triển với nhiều sản phẩm nổi tiếng: gốm sứ, tơ lụa , luyện kim

  3. Về văn hóa:
  – Văn hóa thời đường phát triển rực rỡ về nhiều mặt.
  Đặc biệt là trong văn học, thơ Đường để lại khối lượng tác phẩm khá đồ sộ ( ~ 50 nghìn bài ) , đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật làm thơ và có ảnh hưởng lớn tới nền văn học của nhiều nước khác
  – Tôn giáo: Nho giáo và Phật giáo phát triển hài hòa

  => Lãnh thổ được mở rộng, đất nước giàu mạnh , phát triển.

  0
  2021-01-21T06:08:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đỉnh cao thời đại các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )