SOẠN TỪ MỚI TIẾNG ANH 7 UNIT 6 PHẦN GETTING STARTED TRANG 58 SGK

Question

SOẠN TỪ MỚI TIẾNG ANH 7
UNIT 6 PHẦN GETTING STARTED
TRANG 58 SGK

in progress 0
Thanh Thu 9 months 2021-04-28T17:02:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T17:04:34+00:00

     Từ vựng unit 6 lớp 7:getting started

  consider (v) / kən’sɪdər /: coi như

   Imperial Academy (n) / ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi /: Quốc Tử Giám

   surround (v) / sә’raʊnd /: bao quanh, vây quanh

   Temple of Literature (n) / ’templ əv ‘lɪtərɪtʃə /: Văn Miếu

  prepare:(v) chuẩn bị

  famous(adj):nổi tiếng

  cultural:(adj) thuộc văn hóa

  university:(n) trường đại học

  plan:(v)lên kế hoạch

  list(n): danh sách

  definitely:(adv)chắc chắn

  contain:(v) chứa

  umbrella:(n) cái ô

  0
  2021-04-28T17:04:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo soạn tiếng anh 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )