Sơ lược tính cách nhân vật Mã Giám Sinh , Tú Bà , Bạc Bà

Question

Sơ lược tính cách nhân vật Mã Giám Sinh , Tú Bà , Bạc Bà

in progress 0
Diễm Thu 3 years 2021-08-28T13:56:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T13:57:46+00:00

  – họ đều là những người ham mê của cải vật chất.

  – họ là những người không đáng tin cậy, đi lừa lòng tin của người khác đê chuộc lợi cho bản thân.

  – là những người thiếu lễ độ, lịch sự

  – là nhưng ng có bản chất, tính cách xấu xa

  0
  2021-08-28T13:58:12+00:00

  tính cách nhân vật Mã Giám Sinh

  + là  người ham mê của cải vật chất.

  +Hắn chỉ là tên buôn thịt người 

  +là người ăn nói gian ngoa

  +hắn là người không biết giữ ý tứ, không biết lễ phép

  +Sở Khanh

  +bản chất xấu xa đáng khinh bỉ: cộc cằn, khiếm nhã, bất lịch sự, bủn xỉn,

  tính cách nhân vật Tú Bà

  +Hắn chỉ là tên buôn thịt người
  + sao quyệt, ác độc , k có lương tâm

  + ép người

  ***** BẠC HÀ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )