Số dân của 1 huyện trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là 480 người 366 người , 420 người . hỏi trung bình mỗi năm số dân của huyện đó tăng thêm bao n

Question

Số dân của 1 huyện trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là 480 người 366 người , 420 người . hỏi trung bình mỗi năm số dân của huyện đó tăng thêm bao nhiêu người ?

in progress 0
Dâu 1 year 2020-10-14T03:49:12+00:00 2 Answers 157 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:50:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  trung bình mỗi năm số dân của huyện đó tăng thêm số người là:

   (480+366+420):3=422(người)

  đáp số:422 người

  0
  2020-10-14T03:50:34+00:00

  Đáp án:

   $422$ người

  Giải thích các bước giải:

  Trung bình mỗi năm số dân của huyện đó tăng thêm

   $(480+366+420) : 3 = 422$ người

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )