Sin2x +2cosx-sinx- 1 —————————– Tãn+√3 Giải hộ mk đang cần gấp

Question

Sin2x +2cosx-sinx- 1
—————————–
Tãn+√3
Giải hộ mk đang cần gấp

0
Tryphena 4 years 2020-11-23T04:19:59+00:00 0 Answers 48 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )