sin $x^{3}$ +cos $x^{3}$ – sinx.cosx=cos2x

Question

sin $x^{3}$ +cos $x^{3}$ – sinx.cosx=cos2x

0
Euphemia 1 year 2020-10-13T22:28:03+00:00 0 Answers 47 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )