She found it hard to __________ up to the fact that she would never be famous. A. face B. get C. keep D. come ( chọn đáp án A là sai )

Question

She found it hard to __________ up to the fact that she would never be famous.
A. face B. get C. keep D. come ( chọn đáp án A là sai )

in progress 0
Kiệt Gia 4 years 2020-10-28T22:54:54+00:00 3 Answers 186 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-28T22:56:48+00:00

  She found it hard to __________ up to the fact that she would never be famous.

  A. face B. get C. keep D. come

  face up to: đối mặt với

  0
  2020-10-28T22:56:50+00:00

  She found it hard to __________ up to the fact that she would never be famous.

    A. face     B. get     C. keep      D. come

  đáp án A đúng mà , ko tin thì hỏi mod nhé bạn

  Giải thích

  câu trên có nghĩa là :

  Cô ấy cảm thấy khó __________ trước thực tế rằng cô ấy sẽ không bao giờ nổi tiếng.

  Nếu như thay các từ vào thì ta thấy câu a là hợp lí nhất vì nó sẽ có nghĩa là:

  Cô cảm thấy khó đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không bao giờ nổi tiếng.

  0
  2020-10-28T22:57:01+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo face up to nghĩa là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )