rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1

Question

rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1
rut-gon-roi-so-sanh-gia-tri-cua-m-voi-1

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-14T03:06:46+00:00 1 Answers 123 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:07:58+00:00

  $(\frac{1}{a-\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{a}-1}):\frac{\sqrt{a}+1}{a-2\sqrt{a}+1}_{}$

  $⇔(\frac{1}{\sqrt{a}.(\sqrt{a}-1)}+\frac{1}{\sqrt{a}-1}).\frac{a-2\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}+1}_{}$

  $⇔\frac{1}{\sqrt{a}.(\sqrt{a}-1)}._{}$ $\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{\sqrt{a}+1}$

  $⇔_{}$ $\frac{1}{\sqrt{a}}.(\sqrt{a}-1)$

  $⇔_{}$ $\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}}$

  +) Với a > 0 và x $\neq1$ ta được

  M > 1 với mọi a khi a > 0 và x $\neq1$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )