rút gọn M=3x/(x^3+2x) +(x-2)/(x^2+2) rồi tìm x nguyên để M nguyên

Question

rút gọn M=3x/(x^3+2x) +(x-2)/(x^2+2) rồi tìm x nguyên để M nguyên

in progress 0
Adela 1 year 2020-10-13T18:05:56+00:00 1 Answers 91 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-13T18:06:58+00:00

    =))

    rut-gon-m-3-3-2-2-2-2-roi-tim-nguyen-de-m-nguyen

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )