Rút gọn các biểu thức sau

Question

Rút gọn các biểu thức sau
rut-gon-cac-bieu-thuc-sau

in progress 0
King 1 year 2020-10-14T04:08:23+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T04:10:19+00:00

  Đáp án:

  $=21$

  Giải thích các bước giải:

  $(\sqrt{28}-2\sqrt{3}+\sqrt{7}).\sqrt{7}+\sqrt{84}$

  $=(\sqrt{4.7}-2\sqrt{3}+\sqrt{7}).\sqrt{7}+\sqrt{84}$

  $=(2\sqrt{7}-2\sqrt{3}+\sqrt{7}).\sqrt{7}+\sqrt{84}$

  $=(3\sqrt{7}-2\sqrt{3}).\sqrt{7}+\sqrt{84}$

  $=3\sqrt{7.7}-2\sqrt{3.7}+\sqrt{84}$

  $=3.7-2\sqrt{21}+2\sqrt{21}$

  $=21$

  0
  2020-10-14T04:10:20+00:00

  $(\sqrt{28}-2\sqrt{3}+\sqrt{7}).\sqrt{7}+\sqrt{84}_{}$

  $=(2\sqrt{7}-2\sqrt{3}+\sqrt{7}).\sqrt{7}+2\sqrt{21}_{}$

  $=(3\sqrt{7}-2\sqrt{3}).\sqrt{7}+2\sqrt{21}_{}$

  $=21-2\sqrt{21}+2\sqrt{21}_{}$

  $=21_{}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )