Rút gọn: a) $\sqrt[2]{13+ 30\sqrt[2]{2+\sqrt[2]{9+ 2\sqrt[2]{8}}}}$ b) $\sqrt[2]{5-\sqrt[2]{13+ 4\sqrt[2]{3}}}$ + $\sqrt[2]{3+ \sqrt[2]{13+ 4\s

Question

Rút gọn:
a) $\sqrt[2]{13+ 30\sqrt[2]{2+\sqrt[2]{9+ 2\sqrt[2]{8}}}}$
b) $\sqrt[2]{5-\sqrt[2]{13+ 4\sqrt[2]{3}}}$ + $\sqrt[2]{3+ \sqrt[2]{13+ 4\sqrt[2]{3}}}$
c) $\sqrt[2]{1+ \sqrt[2]{3+ \sqrt[2]{13+ 4\sqrt[2]{3}}}}$ + $\sqrt[2]{1-\sqrt[2]{3-\sqrt[2]{13-4\sqrt[2]{3}}}}$

in progress 0
Khang Minh 3 years 2021-02-05T08:13:13+00:00 3 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-05T08:15:07+00:00

  Bạn xem hình

  rut-gon-a-sqrt-2-13-30-sqrt-2-2-sqrt-2-9-2-sqrt-2-8-b-sqrt-2-5-sqrt-2-13-4-sqrt-2-3-sqrt-2-3-sqr

  0
  2021-02-05T08:15:13+00:00

  Xin hay nhất 

  rut-gon-a-sqrt-2-13-30-sqrt-2-2-sqrt-2-9-2-sqrt-2-8-b-sqrt-2-5-sqrt-2-13-4-sqrt-2-3-sqrt-2-3-sqr

  0
  2021-02-05T08:15:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sqrt(9) các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )