Quick I dont need a explanation A + B = 30 A:B is equivalent or 2:3

Question

Quick I dont need a explanation
A + B = 30

A:B is equivalent or 2:3

in progress 0
Thành Đạt 3 years 2021-08-07T00:54:04+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T00:55:06+00:00

  Answer:

  2x + 3x = 30

  5 x = 30

  x = 30/5

  x = 6

  A = 2x = 2 * 6 = 12

  B = 3x = 3 * 6 = 18

  hope it helps you

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )