quãng đường AB dài 210 km. 2 ô tô khởi hành lúc 6 giờ 20 phút và đến 8 giờ 50 phút 2 xe gặp nhau . tính vận tốc của mỗi xe biết vận tốc của ô tô đi từ

Question

quãng đường AB dài 210 km. 2 ô tô khởi hành lúc 6 giờ 20 phút và đến 8 giờ 50 phút 2 xe gặp nhau . tính vận tốc của mỗi xe biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng 3/4 vận tốc của ô tô đi từ B

in progress 0
Farah 4 months 2021-05-17T04:58:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T04:59:24+00:00

  Đáp án:

  vận tốc xe từ A :36 km/giờ

  vận tốc xe từ B :48 km/giờ

  Giải thích các bước giải:

    thời gian đến chỗ gặp nhau là: 8 giờ 50 phút – 6 giờ 20 phút=2 giờ 30 phút=2,5 giờ

  tổng vận tốc 2 xe là: 210 : 2,5=84 km/giờ

  vẽ sơ đồ xe từ A được 3 phần, xe đi từ B được 4 phần. Tổng 84 km/giờ

  vận tốc xe từ A : 84:(3+4)×3=36 km/giờ

  vận tốc xe từ B : 84-36=48 km/giờ

  0
  2021-05-17T04:59:30+00:00

  Thời gian đến chỗ gặp nhau là:

  8 giờ 50 phút – 6 giờ 20 phút=2 giờ 30 phút

                                                 =2,5 giờ

  Tổng vận tốc 2 xe là:

  210 : 2,5=84(  km/giờ )

  Vận tốc xe từ A là ;

  84:(3+4)x3=36 km/giờ

  Vận tốc xe từ B là 

  84-36=48( km/giờ )

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )