Ptich đa thức thành nhân tử 2+x^2- 2 căn 2 x

Question

Ptich đa thức thành nhân tử
2+x^2- 2 căn 2 x

in progress 0
Orla Orla 4 years 2020-11-23T02:43:02+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T02:44:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x-2√(2x)+2=(√x-√2)^2`

  `x^2-2√2.x+2=(x-√2)^2`

  0
  2020-11-23T02:44:50+00:00

  $x^2-2\sqrt[]{2}x+2$

  $=x^2-2x.\sqrt[]{2}+(\sqrt[]{2})^2$

  $=(x-\sqrt[]{2})^2$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )