PT ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ $x^{3}$-x+$y^{3}$-y

Question

PT ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
$x^{3}$-x+$y^{3}$-y

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-01T00:40:01+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T00:41:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x^3-x+y^3-y = (x³+y³) – (x+y)

                      = (x+y)(x²-xy+y²) -(x+y)

                      = (x+y)(x²-xy+y²-1)

  0
  2020-11-01T00:41:45+00:00

  x^3-x+y^3-y=(x^3-x)+(y^3-y)

                       =x(x^2-1)+y(y^2-1)

                      

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )