plz help.me guys 6xy – 12x y + 15x3y? – 3x?y? by 3x²y​

Question

plz help.me guys

6xy – 12x y + 15x3y? – 3x?y? by 3x²y​

in progress 0
Khang Minh 3 years 2021-08-02T07:49:30+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-02T07:50:44+00:00

    Answer:

    2xy12xy+15x3y?3x?y?by3l 3x2y

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )