Phép đảo trật tự từ trong câu là gì? Cho ví dụ

Question

Phép đảo trật tự từ trong câu là gì? Cho ví dụ

in progress 0
Dulcie 9 months 2021-04-29T00:39:58+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-29T00:41:07+00:00

  Phép đảo trật tự từ trong câu chính là việc đảo các động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ của câu nhằm nhấn mạnh nội dung được nói đến trong câu

  Ví dụ : Mọc giữa dòng sông xanh

              Một bông hoa tím biếc

  Đáng ra theo trật tự thường phải là : một bông hoa tím biếc, mọc giữa dòng sông xanh. Nhưng tác giả lại để động từ “mọc” ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của bông hoa tím

  0
  2021-04-29T00:41:32+00:00

  Là cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng.

  VD : 

  – Trên đường, chiếc xe chạy bành bạch.

  – Bành bạch chiếc xe chạy trên đường.

  → Nhấn mạnh vào hành động của chiếc xe.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )