Phân xưởng A gồm 25 công nhân, mỗi người làm trong một ngày được 40 sản phẩm. Phân xưởng sản xuất B có số công nhân nhiều hơn phân xưởng A là 5 người

Question

Phân xưởng A gồm 25 công nhân, mỗi người làm trong một ngày được 40 sản phẩm. Phân xưởng sản xuất B có số công nhân nhiều hơn phân xưởng A là 5 người nhưng mỗi người làm trong một ngày chỉ được 30 sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm được trong 1 ngày

in progress 0
4 years 2020-11-23T04:39:14+00:00 2 Answers 111 views 0

Answers ( )

  1
  2020-11-23T04:40:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  25 công nhân ở xưởng A làm được số sản phẩm trong 1 ngày là:

  25 x 40 = 1000 sản phẩm

  Số người ở công xưởng B là:

  25 + 5 = 30 công nhân

  30 công nhân xưởng B làm được số sản phẩm trong 1 ngày là:

  30 x 30 = 900 sản phẩm 

  Tổng số sản phẩm:

  1000 +900 = 1900 sản phẩm

   

  0
  2020-11-23T04:40:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Phân xưởng B có số người là:}$

                 $25+5=30$ $\text{(người)}$

  $\text{Một ngày phân xưởng A làm được số sản phẩm là:}$

                 $25×40=1000$ $\text{(sản phẩm)}$

  $\text{Một ngày phân xưởng B làm được số sản phẩm là:}$

                 $30×30=900$ $\text{(sản phẩm)}$

  $\text{Một ngày cả hai phân xưởng đó làm được số sản phẩm là:}$

                 $1000+900=1900$ $\text{(sản phẩm)}$

  $\text{Vậy một ngày cả hai phân xưởng đó làm được $1900$ sản phẩm}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )