Phân tích tác dụng của biện pháp tư từ:”Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi,thanh bình,được chơi,được học và phát triển.”

Question

Phân tích tác dụng của biện pháp tư từ:”Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi,thanh bình,được chơi,được học và phát triển.”

in progress 0
Yến Oanh 3 years 2021-08-06T21:27:34+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:28:47+00:00

  –  Liệt kê, lặp cấu trúc cú pháp.

     – Khẳng định trẻ em là lớp người mang nhiều đặc điểm riêng. Do đó cần được cả XH quan tâm và chăm sóc. Đây là tuyên bố TG nên có tác dụng rộng lớn

  0
  2021-08-06T21:29:02+00:00

  Biện pháp tu từ liệt kê:”vui tươi, thanh bình , được chơi, được học , phát triển “

  Tác dụng 

  + Làm câu văn thuyết phục người đọc

  + Nhấn mạnh những quyền lợi mà trẻ em nên có, phải có trong cuộc sống

  + Tình yêu thương tác giả dành cho trẻ em.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )