Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Trong Bến không chồng, người phụ nữ làng Đông luôn mong đợi, khao khát hạnh phúc như mộ

Question

Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Trong Bến không chồng, người phụ nữ làng Đông luôn mong đợi, khao khát hạnh phúc như một bản năng vốn có”.
P/s: phân tích chi tiết, cụ thể

in progress 0
RI SƠ 9 months 2021-04-20T20:58:10+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T20:59:34+00:00

  “Trong Bến không chồng, người phụ nữ làng Đông luôn mong đợi, khao khát hạnh phúc như một bản năng vốn có”.

  `-`Biện pháp tu từ: so sánh

  `-`Phép so sánh: so sánh ngang bằng

  `->`Tác dụng: giúp người đọc có cái nhìn khách quan cụ thể về sự vật, sự việc được so sánh, tăng hiệu quả trong biểu đạt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )