Phân tích hình ảnh quân tướng nhà thanh khi vào nc ta,khi bị quân tây sơn đánh

Question

Phân tích hình ảnh quân tướng nhà thanh khi vào nc ta,khi bị quân tây sơn đánh

in progress 0
King 3 years 2021-08-29T05:40:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T05:41:12+00:00

  Hình ảnh quân tướng nhà thanh khi bị quân Tây Sơn đánh :

  + Rùng rợn sợ hãi xin hàng

  + Bỏ chạy tán loạn 

  + Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử

  + Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật ” Người chưa kịp mặc giáp ngựa chưa kịp đóng yên”

  – Tướng: bất tài, kiêu căng, tự phụ, chủ quan khinh địch. 

  – Quân ô hợp, ăn chơi hưởng lạc, thiếu kĩ thuật 

  => Thất bại thảm hại 

  0
  2021-08-29T05:41:35+00:00

  -Quân tướng nhà Thanh: 

  + Tôn Sĩ Nghị bất tài, không nắm được tình hình kinh tế, kiêu căng, tự mãn trễ nải quân cơ

  + Quân tướng hèn nhát thảm bại

  + Quân Thanh rụng rời sợ hãi tranh nhau qua cầu rơi xuống sông chết làm nước tắc nghẽn

  => Quân Thanh đại bại

  – Vua Lê Chiêu Thống: 

  + Vội vã bỏ chạy theo quân Thanh, cướp thuyền dân qua sông, đi gấp không giám nghỉ ngơi, chảy nước mắt vì thù hận và xấu hổ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )