phân tích giúp e với `sqrt(9 – 4sqrt(5))` `-` `sqrt(5)` `=` `-2`

Question

phân tích giúp e với `sqrt(9 – 4sqrt(5))` `-` `sqrt(5)` `=` `-2`

in progress 0
Mộc Miên 3 years 2021-02-05T01:02:23+00:00 3 Answers 382 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-05T01:04:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      √9-4√5 – √5 

  =√(-2+√5)² – √5 

  = -2 + √5 – √5

  = -2

  2
  2021-02-05T01:04:21+00:00

  $\sqrt{9-4√5}$ – √5

  = $\sqrt{2² – 2.2.√5 + (√5)²}$ – √5

  = $\sqrt{(2-√5)²}$ – √5

  =  |2-√5| – √5

  = √5 – 2 – √5                         (vì 2<√5)

  = -2

  Vậy: $\sqrt{9-4√5}$ – √5 = -2 

  0
  2021-02-05T01:04:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sqrt(9) các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )