Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử 2x^3-12x^2+24x-16

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử 2x^3-12x^2+24x-16

in progress 0
Amity 1 year 2020-10-13T23:40:06+00:00 2 Answers 158 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T23:41:11+00:00

  Đáp án:

   `2x^3-12x^2+24x-16=2x^3-4x^2-8x^2+16x+8x-16`

  `=2x^2(x-2)-8x(x-2)+8(x-2)`

  `=(x-2)(2x^2-8x+8)`

  `=2(x-2)(x^2-4x+4)`

  `=2(x-2)(x-2)^2=2(x-2)^3` 

  0
  2020-10-13T23:41:29+00:00

  Đáp án:

  2x^3-12x^2+24x-16

  =2(x^3-6x^2+12x-8)

  =2(x-2)^3

  @linhhuong

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )