phân tích đa thức thành nhân tử: x*2-6x+8. Bằng 7 cách

Question

phân tích đa thức thành nhân tử: x*2-6x+8. Bằng 7 cách

in progress 0
Nho 1 year 2020-10-13T21:54:19+00:00 2 Answers 213 views 1

Answers ( )

  0
  2020-10-13T21:55:46+00:00

  MÌNH CHỈ NGHĨ ĐƯỢC HAI CÁCH THÔI

  CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

   

  phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-2-6-8-bang-7-cach

  0
  2020-10-13T21:56:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   C1 :

      $x^{2}$ – 6x + 8 

  ⇔  $x^{2}$ – 2x – 4x + 8 

  ⇔ x ( x – 2 ) – 4 ( x – 2 )

  ⇔ ( x – 2 )( x – 4 )

  C2 : 

      $x^{2}$ – 6x + 8 

  ⇔ $x^{2}$ – 6x + 9 – 1 

  ⇔ ( x – 3 )$^{2}$ – 1 

  ⇔ ( x – 3 – 1 )( x – 3 + 1 )

  ⇔ ( x – 4 )( x – 2 )

       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )