Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Một mà làm cjo đúng, hai là khỏi làm nha các pác -. – Làm ẩu thì tội toi

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
Một mà làm cjo đúng, hai là khỏi làm nha các pác -. –
Làm ẩu thì tội toi
phan-tich-da-thuc-sau-thanh-nhan-tu-mot-ma-lam-cjo-dung-hai-la-khoi-lam-nha-cac-pac-lam-au-thi-t

in progress 0
Neala 4 years 2020-10-25T12:04:55+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T12:06:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3)   `(3x+1)^2-4(x-2)^2`

  `=(3x+1)^2-[2(x-2)]^2`

  `=[(3x+1)-2(x-2)].[(3x+1)+2(x-2)]`

  `=(3x+1-2x+4)(3x+1+2x-4)`

  `=(x+5)(5x-3)`

   4)   `9(2x+3)^2-4(x-2)^2`

  `=[3(2x+3)]^2-[4(x-2)]^2`

  `=[3(2x+3)-2(x-2)].[3(2x+3)+2(x-2)]`

  `=(6x+9-2x+4)(6x+9+2x-4)`

  `=(4x+13)(8x+5)`

  0
  2020-10-25T12:06:36+00:00

  3) (3x + 1)² – 4(x – 2)²

  = (3x + 1)² – 2².(x – 2)²

  = (3x + 1)² – (2x – 4)²

  = (3x + 1 – 2x + 4)(3x + 1 + 2x – 4)

  = (x + 5)(5x – 3)

  4) 9(2x + 3)² – 4(x – 2)²

  = 3².(2x + 3)² – 2².(x – 2)²

  = (6x + 9)² – (2x – 4)²

  = (6x + 9 – 2x + 4)(6x + 9 + 2x – 4)

  = (4x + 13)(8x + 5)

  @vietdorapan

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )