Phân tích chức năng của các hệ cơ quan chính ở cơ thể cá; các biểu hiện rối loạn chức năng và ứng dụng các biện pháp kĩ thuật nhằm năn

Question

Phân tích chức năng của các hệ cơ quan chính ở cơ thể cá; các biểu hiện
rối loạn chức năng và ứng dụng các biện pháp kĩ thuật nhằm năng cao
năng suất nuôi trồng thủy sản

in progress 0
Thiên Hương 2 months 2021-07-24T00:07:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T00:09:08+00:00

    Answer:

    Nâng cao kiến ​​thức về hệ thống miễn dịch niêm mạc cá sẽ tạo điều kiện cho … Tuy nhiên, có một số thách thức quan trọng để phát triển năng suất, … Đầu tiên, kết quả thu được trong những năm đầu sẽ được phân tích, và điều này … cơ quan và liên tục với các lớp lót của tất cả các lỗ trên cơ thể và cũng bao phủ các vây. và Cá cũng có thể sửa đổi cấu trúc mang để đáp ứng với độ mặn, thiếu oxy, hoặc axit hóa … chưa rõ ảnh hưởng đến sức khỏe biển và sản lượng nuôi trồng thủy sản. … để mở các hệ thống trong đó chất lượng nước là một chức năng trực tiếp của môi trường.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )